Programi

Programi koje nudimo djeci od 3 do 7 godina su:

 • Cjelodnevni redovni program (boravak djece u vrtiću u trajanju do 10 sati) obogaćen
  • Programom ranog usvajanja engleskog jezika
  • Eko igraonicom
  • Folklornom igraonicom
  • Lutkarskom igraonicom
  • Računalnom igraonicom
 • Poludnevni redovni program (boravak djece u vrtiću u trajanju do 6 sati)
 • Kraći programi rada:
  • Igraonica – program u trajanju 2 sata dnevno za djecu koja nisu polaznici redovnog programa vrtića
  • Program predškole – u pripremi

Sve navedene programe verificirali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje u 2007./2008. godini